Ons aanbod

Haans KaJo

U kunt bij ons terecht met een beschikking vanuit de gemeente (Centrum Jeugd en Gezin) of een verwijsbrief van de huisarts. We zijn gecontracteerd voor vergoede jeugdzorg in de regio's Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant. Daarnaast bieden wij op particuliere basis onderzoek en behandeling. 

‚ÄčEen greep uit ons aanbod, dat we zullen afstemmen op uw hulpvraag:

  • Onderzoek; lees-/spellingproblemen, reken-/wiskundeproblemen, aandacht/concentratie, sociale informatieverwerking, geheugenfuncties, capaciteiten, hoogbegaafdheid, leervorderingen, angsten en overige sociaal-emotionele problemen.
  • Behandelingen; dyslexiebehandeling (ook behandeling Ernstige Enkelvoudige Dyslexie - EED), dyscalculiebehandeling, Remedial Teaching, Cogmed, Psycho-educatie ADHD, Psycho-educatie ASS (BrainBlocks), Psycho-educatie bij leerproblemen, Strategietraining (talentenlab; oplossingsstrategieën uitbreiden/verstevigen tav omgaan met frustratie behorend bij het leren), wij bieden ook studiebegeleiding individueel en in kleine groepjes van 2 a 3 kinderen.
  • Bij problemen rondom angsten, depressieve gevoelens, boosheid, verdriet, gedragsproblemen rondom echtscheiding, etc. maken wij onder meer gebruik van behandelingen vanuit: Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, Integratieve Kindertherapie, Integratieve Jongerentherapie, Oudertraining: 'Sleutel tot je kind'.

Bij vragen over onderzoek of behandeling kunt u contact opnemen met ons aanmeldteam (zie ‘Contact’). Zij kunnen u ook meer informatie geven over eventuele vergoedingsmogelijkheden.

Haans KaJo
Hulp bij het leren

Voor hulp bij lezen en/of spellen, rekenen, huiswerkplanning en het omgaan met een leerprobleem.

Maar ook bij algemene vragen omtrent leervermogens/intelligentie en wanneer bijvoorbeeld ADHD of autisme mede van invloed zijn op het leren.

Lees meer
Haans KaJo
Hulp bij het gedrag

Voor vragen omtrent de aandacht/concentratie, moeizame sociale contacten, regeloverschrijdend gedrag en stemming/zelfbeeld.

Maar ook bij angsten en belemmerende (dwang-)gedachten, pesten en gepest worden of na ingrijpende ervaringen.

Lees meer
Haans KaJo
Ondersteuning

Adviezen en ondersteuning in de uitvoering van zorgarrangementen.

Tevens overige advisering voor scholen voor basis- en voortgezet onderwijs.

Lees meer