Onderzoek

Praktijk Haans KaJo biedt op veel gebieden psychodiagnostisch onderzoek.
Als u zich meldt bij onze praktijk volgt er een telefonisch aanmeldgesprek waarbij het kind geregistreerd wordt.
Na een wachttijd vindt er een intakegesprek plaats met ouder(s)/verzorger(s) waarin de hulpvraag verhelderd wordt.
Vervolgens beantwoorden wij middelse diverse soorten testen, vragenlijsten en observaties de hulpvra(a)g(en). Het kind komt soms één, maar meestal twee dagdelen voor het onderzoek naar de praktijk. In sommige situaties vindt het onderzoek op school plaats. Na verslaglegging wordt het onderzoeksverslag besproken met de ouders en eventueel met het kind en/of de leerkracht(en) en intern begeleider. De gesprekken vinden plaats op school of op een van onze locaties.

Het psychodiag​nostisch onderzoek kan gericht zijn op:

- Capaciteiten / intelligentie;

- Lees- en / of spellingvaardigheden, bijv. onderzoek naar (ernstige) dyslexie;

- Rekenvaardigheden, bijv. onderzoek naar dyscalculie;

- Concentratie en taakaanpak, bijv. onderzoek naar AD(H)D;

- Gedragsproblemen;

- Ontwikkelingsstoornissen, bijv. onderzoek naar Autisme Spectrum Stoornis (ASS);

- Faalangst / onzekerheid / laag zelfbeeld.

Indien uw hulpvraag bij onderzoek hier niet vermeld staat, kunt u toch contact opnemen met Praktijk Haans KaJo. Bij het Aanmeldgesprek gaan wij na of we uw hulpvraag kunnen beantwoorden.