Ons aanbod

Haans KaJo

U kunt bij ons terecht met een beschikking vanuit de gemeente (Centrum Jeugd en Gezin) of een verwijsbrief van de huisarts. We zijn gecontracteerd voor vergoede jeugdzorg in de regio's Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant. Daarnaast bieden wij op particuliere basis onderzoek en behandeling. 

‚ÄčEen greep uit ons aanbod, dat we zullen afstemmen op uw hulpvraag:

  • Onderzoek; lees-/spellingproblemen, reken-/wiskundeproblemen, aandacht/concentratie, sociale informatieverwerking, geheugenfuncties, capaciteiten, hoogbegaafdheid, leervorderingen, angsten en overige sociaal-emotionele problemen.
  • Behandelingen; dyslexiebehandeling (ook behandeling Ernstige Enkelvoudige Dyslexie - EED), dyscalculiebehandeling, Remedial Teaching, Cogmed, Psycho-educatie ADHD, Psycho-educatie ASS (BrainBlocks), Psycho-educatie bij leerproblemen, Strategietraining (oplossingsstrategieën uitbreiden / verstevigen t.a.v. omgaan met frustratie behorend bij het leren), wij bieden ook studiebegeleiding individueel en in kleine groepjes van 2 / 3 kinderen. 
  • Bij problemen rondom angsten, depressieve gevoelens, boosheid, verdriet, gedragsproblemen rondom echtscheiding, etc. maken wij onder meer gebruik van behandelingen vanuit: Cognitieve Gedragstherapie, Schematherapie, EMDR, etc.

Bij vragen over onderzoek of behandeling kunt u contact opnemen met ons aanmeldteam (zie ‘Contact’). Zij kunnen u ook meer informatie geven over eventuele vergoedingsmogelijkheden.

Onderzoek

Praktijk Haans KaJo biedt op veel gebieden psychodiagnostisch onderzoek.
 

Lees meer
Haans KaJo
Hulp bij het leren

Voor hulp bij lezen en/of spellen, rekenen, huiswerkplanning en het omgaan met een leerprobleem.

Maar ook bij algemene vragen omtrent leervermogens/intelligentie en wanneer bijvoorbeeld ADHD of autisme mede van invloed zijn op het leren.

Lees meer
Haans KaJo
Hulp bij het gedrag

Praktijk Haans KaJo biedt hulp bij vragen omtrent de aandacht/concentratie, moeizame sociale contacten, regeloverschrijdend gedrag en stemming/zelfbeeld, maar ook bij angsten en belemmerende (dwang-)gedachten, pesten en gepest worden of na ingrijpende ervaringen. 

Therapieën die Praktijk Haans KaJo biedt:
- Cognitieve Gedragstherapie (CGt);
- EMDR;
- Schematherapie;
- Orthopedagogische behandelingen, gebruikmakend van diverse technieken, afgestemd op de hulpvraag en op het kind.

 

Lees meer
Ondersteuning

Adviezen en ondersteuning in de uitvoering van zorgarrangementen.

Tevens overige advisering voor scholen voor basis- en voortgezet onderwijs.

Lees meer
Dr. Renske Roes
Medicatie

Indien AD(H)D / ASS vastgesteld is, kan medicatie erg effectief zijn.
Praktijk Haans KaJo verwijst daarvoor in eerste instantie naar de huisarts / kinderarts. Indien zich hierbij problemen voordoen, bijv. veel bijwerkingen, kunt u bij praktijk Haans KaJo terecht bij onze Jeugdarts Renske Roes.

Lees meer