Links

Hieronder vindt u een aantal links met meer informatie.

  • Meer informatie voor kinderen? zie balansdigitaal.nl
  • Opzoekboekjes spelling / rekenen:  Braams
  • Betrouwbare website op het gebied van leesproblemen bij kinderen en jongeren. Deelsites voor kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten, bibliothecarissen: makkelijklezenplein.nl
  • Informatie over o.a. daisyspelers en software voor lezen, schrijven, leren en studeren, spraakherkenningssoftware: lexima.nl
  • Inspirerende website voor kinderen om te oefenen met alle schoolvakken Squla en Squla Taal Extra