Hulp bij het gedrag

Haans KaJo

Alle kinderen en jongeren vertonen wel eens probleemgedrag. Bijvoorbeeld als er iets in hun omgeving verandert (andere eisen vanuit de omgeving, een verhuizing, andere vriendengroep, spanningen met anderen of na een nare ervaring) of als er binnen het kind of de jongere dingen veranderen (hormonen, andere behoeften). Vaak gaat dat probleemgedrag na verloop van tijd weer over; het kind en de omgeving komen weer in evenwicht met elkaar.

Het kan echter ook dat het probleemgedrag langere tijd blijft. Misschien omdat onduidelijk is waardoor het wordt veroorzaakt, of omdat de situatie moeilijk te veranderen of terug te draaien is, bijvoorbeeld na een scheiding of een traumatische ervaring, of bij aanhoudende pestervaringen of (faal-)angst.

Therapieën die Praktijk Haans KaJo biedt:
- Cognitieve Gedragstherapie (CGt);
- Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR);
- Integratieve Kindertherapie (IKT);
- Integratieve Jongerentherapie (IJT).

 

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Cognitieve Gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie (CGt) is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. Gedragstherapie richt zich vooral op het veranderen van gedrag. Er wordt eerst samen met het kind en ouders bekeken wanneer en hoe vaak de problemen voorkomen. Daarna helpt de therapeut het kind en eventueel ouders om situaties aan te passen en in bepaalde situaties anders te reageren.

Voorbeeld: Als Nicole iets eng vindt, gaat ze dit normaal gesproken uit de weg, waardoor ze het eng blijft vinden. In de therapie leert ze om in kleine stapjes te doen wat ze spannend vindt, zodat haar angst langzaam zakt en ze steeds meer durft.

Cognitieve therapie gaat over onze manier van denken en onze emoties in lastige situaties. Als je gebeurtenissen telkens vanuit een negatief standpunt bekijkt (bijvoorbeeld ‘Zie je wel, ik doe het weer niet goed’), word je sneller angstig, somber of geïrriteerd. In de therapie wordt gekeken of de manier van denken van het kind klopt en helpt. Daarna zoekt de therapeut samen met het kind naar gedachten die meer helpend zijn en die een realistischer beeld vormen van de situatie. Het kind krijgt vaak opdrachten mee om dit buiten de therapiesessie te oefenen.

Voorbeeld: Nicole denkt vaak als ze naar school gaat ‘dat de dag compleet zal mislukken’. Samen met de therapeut bekijkt ze hoe groot de kans is dat dit daadwerkelijk zal gebeuren. Nicole merkt dan dat haar gedachte niet klopt en bedenkt de helpende gedachte ‘de vorige keer ging het ook goed, dus nu gaat het waarschijnlijk ook goed!’

Cognitieve gedragstherapie is een therapie die goed werkt voor onder andere angststoornissen, milde depressies en sommige lichamelijke klachten, zoals vermoeidheid of hoofdpijn. Maar niet iedereen heeft baat bij cognitieve gedragstherapie. De effecten zijn per persoon verschillend. Soms kunnen ook andere psychologische behandelingen werkzaam zijn.
Zie voor meer informatie: www.vgct.nl

EMDR

EMDR
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen en trauma’s te verwerken. Het kan ook bij andere klachten effectief zijn, zoals bij angstklachten en een negatief zelfbeeld.

EMDR wordt toegepast wanneer het kind of de adolescent kampt met problemen, waarvan vermoed wordt dat ze te maken hebben met eerder meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen.

Toepassing van EMDR is mogelijk bij kinderen van alle leeftijden. Ook ingrijpende gebeurtenissen die plaats vonden voordat de taalontwikkeling op gang is gekomen, kunnen met behulp van EMDR worden verwerkt. Bij heel jonge kinderen krijgen ouders of verzorgers een belangrijk aandeel in de behandeling.

Tijdens de EMDR zal de therapeut het kind vragen om te vertellen wat er gebeurd is en om het verhaal stil te zetten op het ‘plaatje’ dat het kind dan nog het naarste vindt. Terwijl het kind zich concentreert op dat plaatje, laat de therapeut het kind tegelijk iets héél anders doen. Vaak vraagt de therapeut of het kind met z’n ogen de vingers van de therapeut wil volgen die voor zijn gezicht heen en weer bewegen. De therapeut zal af en toe vragen wat het kind merkt of wat er opkomt. De behandeling gaat door totdat het kind het niet meer erg vindt om aan die nare ervaring(en) te denken.
Zie voor meer informatie: www.emdr.nl

 

Integratieve Kindertherapie (IKT)

Integratieve kindertherapie (IKT)
Integratieve kindertherapie is een kortdurende, effectieve vorm van behandeling voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Het is een van de mogelijke behandelvormen bedoeld voor kinderen die niet lekker in hun vel zitten, angstig zijn, gepest worden, verdrietig zijn, snel boos worden, zich erg gespannen voelen, negatief over zichzelf denken, niet naar school willen, slecht slapen, moeilijk contact maken, zichzelf wegcijferen, moeite hebben met de verklaring die gevonden is (diagnose), zich veel zorgen maken… niet gelukkig zijn.

Het doel hiervan is dat het kind weer met zelfvertrouwen en plezier in het leven staat!

Bij Integratieve kindertherapie staat niet de klacht of de behandeling centraal, maar het unieke kind met zijn eigen kracht. De therapie is persoonsgericht, de behandeling wordt afgestemd op dat wat het kind nodig heeft om zich weer gelukkig te voelen. De kindertherapeut richt zich op de binnenwereld van het kind, maar ook op zijn plek in het gezin en zijn relaties met de buitenwereld.

‘Integratief’ wil zeggen dat de therapeut samen met het kind, uitgaande van de specifieke situatie en mogelijkheden van het kind en de ouders, de therapie vorm geeft. Hierbij worden diverse werkvormen ingezet die voor het kind steunend kunnen zijn, waaronder therapeutisch spel, creativiteit, visualisaties en psycho-educatie. De ouders worden hierin nauw betrokken en indien nodig verschuift in onderling overleg het accent meer naar ouderbegeleiding. ‘Integratief’ wil ook zeggen dat het kind meer inzicht krijgt in zichzelf en al zijn mogelijkheden. Het kind leert allerlei kanten van zichzelf beter kennen en accepteren.

Voorbeeld: Tom, 11 jaar zit niet lekker in zijn vel. Hij maakt een zware, vermoeide indruk en laat thuis boze uitbarstingen zien. In de therapie brengt Tom met Playmobil zijn dubbelgevoel in beeld. Aan de ene kant wil hij met zijn schip naar ‘booseiland’ waar hij al jaren niet meer is geweest. Aan de andere kant durft hij er niet naar toe uit angst dat zijn schip stuk zal gaan. Tom weet precies wat er nodig is: een licht en luchtig schip, wat sterk genoeg is en tegen een stootje kan. Middels verschillende spelvormen ontdekt Tom zijn eigen krachten en herwint hij zelfvertrouwen. Zijn zware energie maakt plaats voor luchtigheid en vrolijkheid. Zijn schip blijkt over meer hulpbronnen te beschikken dan Tom dacht en uiteindelijk kiest hij ervoor om dat te doen wat hij wil; zijn booseiland bezoeken. Hij ontdekt dat door zijn boosheid niet langer te onderdrukken hij op komt voor zichzelf, fijnere contacten heeft en weer met plezier in het leven staat. De laatste sessie danst Tom lichtvoetig boksend door de kamer en roept: “Ik voel me als Rico Verhoeven”.

 

Integratieve Jongerentherapie (IJT)

Integratieve Jongerentherapie (IJT)

Integratieve Jongerentherapie is een kortdurende, effectieve vorm van coaching en/of psychotherapie. Het is bedoeld voor jongeren die niet lekker in hun vel zitten, die angstig zijn, gepest worden, verdrietig zijn, snel boos worden, zich erg gespannen voelen, negatief over zichzelf denken, niet naar school willen, slecht slapen, moeilijk contact maken, zichzelf wegcijferen, moeite hebben met een diagnose die ze hebben gekregen, zich veel zorgen maken… niet gelukkig zijn.

Het doel van de coaching en therapie is dat de jongere weer met zelfvertrouwen en plezier in het leven staat!


In Integratieve Jongerentherapie staat niet de klacht of de behandeling centraal, maar de unieke jongere met zijn eigen kracht. De therapie is persoonsgericht, de behandeling wordt afgestemd op dat wat de jongere nodig heeft om zich weer gelukkig te voelen.

De therapeut richt zich op de binnenwereld van de jongere, maar ook op zijn plek in het gezin en zijn relaties met de buitenwereld.