Tarieven en Vergoedingen Jeugd

Verwijzing en vergoeding Jeugdwet

De zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar valt onder de verantwoording van de gemeente waarin het kind ingeschreven is. Een vergoeding is mogelijk met een verwijzing van de huisarts of een beschikking van de gemeente, via het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) of het Bureau Jeugd en Gezin (BJG).

De volgende onderzoeken en behandelingen worden vergoed vanuit de gemeente:

 • Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED): diagnostiek en behandeling;
 • Specialistische zorg bij een vermoeden van een DSM-V stoornis (bijv. ADHD of een stoornis in het Autistisch Spectrum (ASS));
 • Individuele psycho-educatie AD(H)D, ASS, Angsten;
 • Individuele behandeling waaronder EMDR, Cognitieve Gedragstherapie (CGT).

Deze jeugdhulp wordt niet vergoed​:
Diagnostiek:

 • Diagnostiek bij dyslexie als er geen sprake is van vergoed onderzoek (indien er niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor EED) (€ 1095,- of zonder intelligentietest € 700,-);
 • Onderzoek naar dyscalculie (€ 1095,-);
 • Onafhankelijk onderzoek naar capaciteiten (€ 495,-);
 • Niveau onderzoek lezen / spelling / dyslexietyperend profiel bij dyslexie indien een deel vergoed wordt (bijv. aandacht) (€500,-);
 • Niveau onderzoek rekenen / dyscalculietyperend profiel bij dyscalculie indien een deel vergoed wordt (bijv. aandacht) (€500,-);
 • NIO + korte verslaglegging (€250,-).

Individuele remedial teaching

 • Behandeling dyslexie als er geen sprake is van EED (€55,- wekelijks 45 minuten);
 • Remedial teaching bij leerproblemen (individueel) (€ 55,- wekelijks 45 minuten).

Remedial teaching in groepjes:
Voor kinderen die een individueel traject van minimaal 3 maanden hebben gevolgd, zijn er mogelijkheden tot begeleiding in groepjes:
 

 • Remedial teaching (basisonderwijs) in een groepje van 2 kinderen (€40,- per kind per week; 1x per week drie kwartier);
 • Remedial teaching (basisonderwijs) in een groepje van 3 kinderen (€30,- per kind per week; 1x per week drie kwartier);
 • Remedial teaching (voortgezet onderwijs) in een groepje van 2 kinderen (€80,- per kind per week; 2x per week drie kwartier);
 • Remedial teaching (voortgezet onderwijs) in een groepje van 3 kinderen (€60,- per kind per week; 2x per week drie kwartier).

Vaardighedentraining

 • Zelf Plannen: (8 sessies €500,-; incl. 2 oudersessies van 30 minuten);
 • Cogmed werkgeheugentraining (€ 695,-; coaching is verplicht).

We willen u erop wijzen dat bij niet verschijnen of afzeggingen binnen 24 uur €75,- in rekening wordt gebracht.