Onze praktijk

Praktijk Haans KaJo biedt vanuit de vakgebieden kinder- en jeugdpsychologie en orthopedagogiek zowel vergoede als particuliere (jeugd)zorg.

Wij vinden het als praktijk belangrijk een bijdrage te leveren aan het ondersteunen en uitdagen van kinderen in hun ontwikkeling. Daarbij kan het belangrijk zijn u als ouder(s)/verzorger(s) en overige betrokkenen, zoals school, huisartsen en het Centrum Jeugd en Gezin te betrekken en indien nodig te ondersteunen, zodat het kind weer in de eigen kracht kan staan. ‘It takes a village to raise a child’ (citaat Mandela).