Hulp bij het leren

Haans KaJo

Het kan voorkomen dat een kind opvallend veel moeite heeft met één schoolse vaardigheid, terwijl het voor de rest wél goed gaat. Wanneer dit langdurig blijft bestaan kan het zijn dat een kind last krijgt van deze achterstand. Niet zelden wordt gedacht dat klas- of studiegenoten slimmer zijn, of dat toch niks lukt. In deze gevallen is het belangrijk om na te gaan wat de sterke kanten van een kind zijn en op welke onderdelen het minder goed gaat. Deze sterke kanten kunnen worden ingezet bij het leren. Voorop staat de overtuiging dat íedereen kwaliteiten en talenten heeft, hoe moeilijk de ontwikkeling ook verloopt!

Vaak wordt gestart met een onderzoek naar de oorzaak van de leerproblemen. Wanneer hieruit blijkt dat sprake is van een specifiek leerprobleem (zoals dyslexie, dyscalculie of ‘ernstige reken-/wiskundeproblemen’) kan een verklaring worden afgegeven waarin de persoonlijke leerbehoeften worden omschreven. Soms blijkt dat er géén sprake is van een specifiek leerprobleem. In dat geval kunnen we verder zoeken naar andere oorzaken (zoals concentratieproblemen of sociaal emotionele problemen), zodat alsnog adviezen gegeven kunnen worden waarmee het leren beter kan verlopen.

Daarnaast bieden we ook behandeling van de leerproblemen, zowel bij een specifiek leerprobleem als bij een bredere hulpvraag. We bieden ook huiswerkbegeleiding voor zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs (incl. vreemde talen). Uw hulpvraag is ons uitgangspunt.