Klachtenprocedure

Aandacht voor klachten en suggesties is voor ons vanzelfsprekend
Al onze onderzoeken, behandelingen en begeleidingen zijn gecertificeerd. Wij horen graag uw mening over ons aanbod. Dat kan een suggestie zijn, een vraag of een compliment. Maar ook als u niet tevreden bent, willen we dat ook graag weten. U kunt uw ervaringen op de volgende manieren met ons delen.

Eerst rechtstreeks
Het is vaak het beste om uw klacht of suggestie eerst te bespreken met degene(n) op wie uw opmerking betrekking heeft. Bent u het bijvoorbeeld niet eens met de behandeling of begeleiding die uw kind of u zelf krijgt, praat dan eerst met de betreffende medewerker(s). Misschien kunt u in een gesprek tot een oplossing komen. In plaats van bij de medewerker zelf, kunt u ook bij de directie van Praktijk Haans KaJo terecht. Vraag hiervoor naar Gerard Haans of Karin Maas.

Via een vertrouwenspersoon
Als u het moeilijk vindt om een gesprek aan te gaan, kunt u altijd de hulp inroepen van een vertrouwenspersoon. U kunt bijvoorbeeld de hulp inroepen van de vertrouwenspersoon van het AKJ. Deze vertrouwenspersoon verleent cliënten van Praktijk Haans KaJo advies en bijstand bij de handhaving van hun rechten en kan u hulp bieden als u een klacht wilt indienen.

Wie kan een klacht indienen?
Kinderen en jongeren kunnen zelf een klacht indienen; ouders/verzorgers en pleegouders kunnen een klacht indienen. Een vertrouwenspersoon kan op uw verzoek een klacht namens u indienen.
Als u dit prettig vindt, kunt u zich bij het indienen van een klacht laten ondersteunen door een vertrouwenspersoon. Dit kan iemand zijn uit uw eigen omgeving, maar het kan ook een onafhankelijke vertrouwenspersoon zijn via het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ is bereikbaar middels:

- Chat: via www.akj.nl
- E-mail: info@akj.nl
- Telefoon: 088-5551000


Wanneer dient u een klacht in?
Als het niet gelukt is om het probleem samen met de medewerkers en/of directie van Praktijk Haans KaJo op te lossen, dan kunt u een klacht indienen bij de beroepsvereniging NVO (Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen) of bij de beroepsvereniging NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Raadpleegt u hiervoor de actuele informatie op hun websites www.nvo.nl en www.psynip.nl
De beroepscode van het NVO kunt u hier vinden: www.nvo.nl/kwaliteit/beroepscode-en-tuchtrecht De beroepscode van het NIP kunt u hier vinden: www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten

 

Evaluatie
De directie van Praktijk Haans KaJo evalueert tenminste jaarlijks de klachten en het klachtenmanagementsysteem. Deze analyse maakt deel uit van het kwaliteitsbeleid van de organisatie.