Tarieven Volwassenen

Vergoede Zorg voor Volwassenen vanaf 18 jaar

De behandeling wordt door de zorgverzekeraar vergoed, mits u een verwijzing heeft van de huisarts voor zorg binnen de Generalistische Basis GGz of de Specialistische GGz en er sprake is van een diagnose volgens de DSM-V classificatiesysteem (te bepalen tijdens onze kennismakingsgesprek).

De zorg wordt vergoed vanuit de Basisverzekering. Houd echter in alle gevallen rekening met het eigen risico van minimaal 385 euro.

Na afloop van de behandeling worden de kosten hiervan bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Afhankelijk van de ernst en complexiteit van de klachten wordt een behandelproduct gekozen, op grond waarvan de kosten in rekening worden gebracht. Per verzekeraar ontvangt de praktijk een ander tarief, waardoor het gedeclareerde tarief kan verschillen.

Het aantal minuten is de optelsom van directe tijd (face-to-face, telefonisch, e-mail) en indirecte tijd (inschrijven, rapportage, uitnodigen voor vragenlijsten, inlezen en uitschrijven per sessie, verslaglegging aan de huisarts, etc.).

 

Komt u niet opdagen voor de afspraak of belt u korter dan 24uur voor de afspraak af, komt er €55 voor eigen rekening. Dit in verband met de tijdsreservering. De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing.

 

Prijslijst 2020 maximale tarieven NZa

Prestatie

  • Kort, gemiddeld 5 gesprekken €507,62;
  • Middel, gemiddeld 8 gesprekken €864,92; 
  • Intensief, gemiddeld 12 gesprekken €1.356,25; 
  • Onvolledig behandeltraject, tot 120 minuten €1.207,25; 
  • OVP (onverzekerd product) / losse sessie, €105,25 minuten).

* De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor 2020.
 

Privé Behandeling

U kunt er ook voor kiezen om de behandeling zelf te betalen. Op die manier wordt de zorgverzekeraar en de huisarts niet op de hoogte gebracht van de behandeling. Het tarief per afspraak is dan €101 (conform het NZa Tarief).

Werkgevers zijn vaak bereid (een gedeelte van) het traject te vergoeden. Werkt u als zelfstandige? Dan zijn de kosten vaak aftrekbaar.

Ook hier geldt dat als u niet komt opdagen of u belt korter dan 24uur van te voren af, wordt €55 alsnog in rekening gebracht. Dit in verband met de tijdsreservering. De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing.