Privacy Statement

Alle informatie op de website www.praktijkhaanskajo.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Praktijk Haans KaJo. Deze website wordt met zorg onderhouden en wij doen dan ook ons uiterste best alle pagina’s die onze website rijk is up-to-date te houden. Het kan echter mogelijk zijn dat de inhoud van deze website incorrect, verouderd of incompleet is. Praktijk Haans KaJo aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Wanneer u informatie op deze website tegenkomt, waarvan u weet of denkt te weten dat deze onjuist is, dan verzoeken wij u om dit aan ons kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar info@praktijkhaanskajo.nl .

Het is mogelijk dat via de website www.praktijkhaanskajo.nl toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden/ ter beschikking worden gesteld. De informatie te vinden op deze website kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken.

Het is mogelijk om een e-mail aan via info@praktijkhaanskajo.nl te verzenden. Praktijk Haans KaJo kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet ontvangen of te laat ontvangen of het verwerken van deze informatie/e-mail.

Praktijk Haans KaJo behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht voor van en op deze website verstrekte informatie, waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomateriaal, beeldmerken en logo’s. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Haans KaJo, is het niet toegestaan enige op deze website verstrekte informatie waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomaterialen, beeldmerken en logo’s worden begrepen, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook en/of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of te verspreiden.