Werkwijze

Wanneer u vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind maar geen duidelijk beeld heeft waar het knelt, nodigen wij u graag uit voor een intakegesprek. In dit gesprek kan nader ingegaan worden op uw vragen en bevindingen. Doorgaans leidt dit tot toegespitste concrete onderzoeksvragen en advies voor behandeling, onderzoek of verwijzing.

Wanneer u al een gerichte vraag heeft rond leerproblematiek, gedrags- of ontwikkelingsproblematiek wordt zo mogelijk al bij het eerste telefonisch contact kort nader op de vraag ingegaan en worden in overleg de onderzoeksvragen geformuleerd. Op basis van de onderzoeksvragen wordt een offerte gemaakt met daarin beschreven de onderzoeksvragen, het gewenste effect, het plan van aanpak en uitvoering, en de kosten. Indien u instemt met de offerte, volgt een meer uitgebreide intake waarin nader ingegaan wordt op de ontwikkeling van uw kind tot nu toe, op bevindingen van de leerkrachten op school en effecten van eventuele eerdere extra begeleiding op school. Na het individuele onderzoek worden de resultaten uitgewerkt in een schriftelijke rapportage die u wordt toegestuurd. Daarna volgt een adviesgesprek met u als ouders.

Onze voorkeur gaat uit naar een overleg waarbij ook de school betrokken wordt. Zo kan er ten behoeve van de begeleiding van het kind optimaal gebruik gemaakt worden van bevindingen en aanbevelingen vanuit het onderzoek. Vanuit het onderzoek volgen ook adviezen voor begeleiding.

Wij helpen u graag zoeken naar begeleiding op maat en overleggen desgewenst ook met de logopedist, motorisch therapeut of andere behandelaars. Dit gebeurt uiteraard alleen op uw verzoek en met uw toestemming.