Scholen

Consultatie voor scholen en instellingen

Het is mogelijk om als school bij ons advies in te winnen over de begeleiding van kinderen met leerproblemen of andere speciale begeleidingsbehoeften.

Wij verzorgen voor een aantal scholen ook begeleidings- onderzoeken op school en in samenwerking met de school. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij de toeleiding van nieuwe leerlingen naar de meest geschikte leerstroom binnen het voortgezet onderwijs, of ten behoeve van een optimale begeleiding van leerlingen binnen de leerlingenzorg van de school.

Voor onderzoek en advisering in het voortgezet onderwijs en voor school- en beroepskeuze onderzoek wordt samengewerkt met ProfOnd (o.a Stedelijk College Eindhoven, Plein College Eckart Eindhoven en Nuenen, Rythovius College Eersel).