Links

Meer informatie voor kinderen?

Meer Links:

Opzoekboekjes spelling / rekenen

Betrouwbare website op het gebied van leesproblemen bij kinderen en jongeren. Deelsites voor kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten, bibliothecarissen.

Informatie over o.a. daisyspelers en software voor lezen, schrijven, leren en studeren, spraakherkenningssoftware.