Dyslexie

De Stichting Dyslexie Nederland definieert dyslexie als een stoornis, gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau (2008). Dyslexie uit zich in een gebrekkig identificeren van woorden bij lezen en/ of spelling waarbij hulp onvoldoende effect heeft. Aangenomen wordt dat 3% van de leerlingen een ernstige vorm van dyslexie heeft en daarnaast 5% een lichte vorm.

De taalverwerkingsproblemen wijken af van het cognitieve profiel (de verstandelijke vermogens) en hebben tot gevolg dat er beperkingen optreden in de school-leerontwikkeling. Voor kinderen is het belangrijk om te weten wat er aan de hand is. Je bent niet dom als je moeite hebt om de techniek van het lezen onder de knie te krijgen. Uitleg hierover kan het kind weer moed en vertrouwen geven om te gaan oefenen. Deze uitleg heet psycho-educatie en is een eerste stap in het behandelproces.

Meer informatie over diagnostiek en behandeling bij dyslexie leest u in de informatiefolder “Dyslexie, diagnostiek en begeleiding”.