Diagnostiek

Soms verloopt de ontwikkeling van een kind anders dan ouders en/of leerkrachten verwachten. Het kan zijn dat een kind zich heel snel ontwikkelt en men zich afvraagt of er extra uitdaging nodig is, of dat een kind zich juist moeizamer ontwikkelt dan men verwacht en extra ondersteuning en stimulering nodig heeft.

Om een kind zo goed mogelijk te begeleiden is het belangrijk te weten wat de mogelijkheden van het kind zijn. Wat de sterke punten en valkuilen zijn en wat nodig is om je als kind te kunnen ontwikkelen.

In onze praktijk is expertise aanwezig voor onderzoek en begeleiding op het gebied van leerstoornissen: dyslexie, dyscalculie en leervermogen/ leerbeperkingen, hoogbegaafdheid en 1e lijns problematiek, zoals; sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen, aandacht- en concentratieproblemen, psychosomatische klachten, ontwikkelingsstoornissen.

Daarnaast is de GZ-psycholoog gerechtigd om DSM diagnoses te stellen ten aanzien van ontwikkelingsproblematiek en kinderpsychiatrische problemen zoals AD(H)D of aan autisme verwante problematiek. Daarbij wordt waar nodig, in overleg met ouders, de (kinder)arts of psychiater nader geconsulteerd.