Bekostiging

Vanaf 2015 verlopen vergoedingen voor kinderen/jeugdigen voor diagnostiek, begeleiding en/of behandeling onder voorwaarden via uw gemeente. Deze kosten worden door ons rechtstreeks gedeclareerd bij uw gemeente.

Om in aanmerking te kunnen komen voor vergoeding van de generalistische basiszorg voor psychologische behandeling of diagnostiek bij Haans KaJo heeft u/uw kind vanaf 2014 een verwijzing nodig van uw huisarts.

De begeleiding bij lichte psychologische problemen is vanaf 1 januari 2014 een taak van de huisarts en de praktijkondersteuner van de huisarts. De huisarts kan pas doorverwijzen naar een praktijk voor Generalistische Basis GGZ indien er sprake is van psychologische problemen waarbij er een vermoeden is van een stoornis. Samen met u kan uw huisarts kijken of een verwijzing naar Haans KaJo mogelijk is.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Praktijk Haans KaJo.

Naast psychologische zorg binnen de vergoedingsregeling van de zorgverzekeraar/ gemeente bieden wij ook particuliere zorg bij leer- en opvoedingsproblemen en gedragsproblemen. Ook bieden wij individuele studiebegeleiding.

Wij streven voor onderzoek en diagnostiek er naar om wachttijden zoveel mogelijk te voorkomen.

Momenteel is er exclusief vakantiedagen voor onderzoek een wachttijd van: 2-4 weken.

Voor een eerste oriƫnterend gesprek kunt u vaak al binnen enkele dagen tot een week terecht.