Begeleiding

Wij kunnen binnen onze praktijk begeleiding bieden aan kinderen en jeugdigen met problemen in het bij ‘diagnostiek’ beschreven scala aan leerproblemen, gedragsproblemen en 1e lijns problematiek.

Bijvoorbeeld begeleiding bij faalangst, begeleiding bij het verwerken van moeilijke situaties of levensgebeurtenissen. Psycho-educatie is een belangrijk onderdeel van begeleiding/ behandeling.

Daarbij wordt het kind geholpen om inzicht te krijgen in de eigen mogelijkheden en moeilijkheden en leert er mee om te gaan. Als ouders wordt u op de hoogte gehouden van het verloop van de begeleiding bij uw kind en wordt er met u samengewerkt.

In de praktijk wordt, naast onderzoek en begeleiding voor kinderen, via individuele consulten ook begeleiding geboden voor adolescenten en volwassenen.